logo

Nyhetsbrev

Historie / Visjon / Masterplan

De siste årene har det vært stor aktivitet og mye engasjement fra lokale aktører på Lemonsjøen, det er nå etablert 800 nye senger fordelt på  120 hytter og leiligheter.

Infrastrukturen for brukerne av området er tilrettelagt med ny skiheis, vei, vann, avløp, bredbånd, digitale TV signal, ny utvidet restaurant, minikafe, nærbutikk med mer. 

Visjoner, Masterplaner, Prosjektanalyser har vært sentrale elementer i utviklingen. Vi som holder til på Lemonsjøen jobber videre med å etablere en bedret infrastruktur hvor målet er økt aktivitetstilbud for alle 4 årstidene.

.