logo

Nyhetsbrev

Vågå kommuneVågå ligg sentralt til som innfallsport til Europas nasjonalparkrike nr 1. Vi har ei rekkje naturgjevne og tilrettelagte føresetnader som i rikt monn gir høve til det gode liv. Vi tilbyr eit variert næringsliv, gode fritids- og rekreasjonstilbod, eit kulturtilbod av både høg kvalitet og allsidig innhald, gode oppvekstvilkår med full barnehagedekning, ein god skule og ein kommune som tenkjer utvikling og moglegheiter.

Nokre talfakta (Sjå også Statistisk Sentralbyrå for fakta: http://www.ssb.no/kommuner/region.cgi?nr=05)

Innbyggjarar:
Pr 01.10.06 - 3.717


Areal
Vågå dekkjer eit område på 1.349 km2, nærare fordelt på landskapskategoriar som følgjer:
 

Type område

Areal

I %

Evig snø og is

29 km2 fordelt på 53 område 

2,1

Snaufjell

Ikkje oppmålt - anslag

(62)

Skogkledd areal

340 km2

25,2

Ferskvatn

77 km2 fordelt på 677 vatn

5,7

Myr

21 km2

1,6

Dyrka mark

32 km2

2,4

Anna areal(bebygd mv.) 

Ikkje oppmålt - anslag 

(1)Næringsliv
Næringssamansettinga er i grove trekk som følgjer:

 

Jordbruk/skogbruk

ca16%

Industri/bergverk/bygg og anlegg

ca24%

Reiseliv

ca11%

Varehandel

ca12%

Off. og privat tenesteyting

ca37%

 

Link til Vågå Kommune http://www.vaga.kommune.no