logo

Nyhetsbrev

Firmahytter

For å kunne gi et nytt tilbud i Lemonsjø Fjellpark henvender vi oss nå til firmaer som ønsker fritidsbolig for sine ansatte. Vi tilbyr her å bygge hytter med 8, 10 eller 12 (14) senger spesifisert ut fra kundenes ønsker. Enhetene blir bygget med høy standard og har en stipulert byggetid på ca. 12 måneder fra inngåelse av kontrakt. Hyttene kan overtas ved ordinært salg eller leies på langtids leiekontrakter.

Ved salg inngås avtale etter Bustadoppføringslovas regler der utbygger stiller garantier og fullfører bygging innen den overtagelsesdato som er fastsatt. Hyttene organiseres som selveide enheter, der firmaene etter overtagelse kan inngå avtale med Lemonsjøen Booking om tjenester i forbindelse med vask, klargjøring, snømåking eller levering av peisved. Ved langtidsleie inngås leiekontrakt med selskapet som står som utbygger. Leiekontrakten har en løpetid på 5 + 5 år. Nye regler fra 2008 gir firmaene som leier fritidsbolig gunstige fradragsregler for moms.

Ved langtidsleie slipper firmaene å sitte med eieransvar, og alle leiekostnader gir fradragsrett i regnskapet. Driftskostnader i tillegg til leien er kommunale avgifter, strøm, levering av peisved, brøyting og levering av servicetjenester som vask, klargjøring og nøkkelutlevering.

HYTTENE BYGGES I UMIDDELBAR NÆRHET av ALPINBAKKE OG FLOTTE TUROMRÅDER SENTRALT I JOTUNHEIMENS FORGÅRD, HVOR BESSEGGEN OG GLITTERTINDEN BARE ER NOEN AV MANGE NÆRE TURMÅL. HYTTENE LIGGER OGSÅ NÆR RAFTINGMULIGHETER I SJOA.

ALPINSENTERET HAR FLERE NEDFARTER, TILPASSET TIL FERDIGHETER FOR ALLE, FRA BARN TIL VIDEREKOMNE. OPPKJØRTE LØYPER FOR LANGRENN PASSERER RETT UTENFOR DØRA.

SOMMERSTID FINNES SMÅ FISKEVANN I GANGAVSTAND FRA HYTTENE. DET DISPONERES OGSÅ BÅTER BÅDE PÅ LEMONSJØEN OG MINDRE FISKEVANN I NÆRHETEN.

HVA MED Å OVERRASKE DE ANSATTE MED MULIGHET FOR REKREASJON I ETT AV NORGES FINESTE TUROMRÅDER SOMMER SOM VINTER? LEMONSJØ FJELLPARK – PORTEN TIL JOTUNHEIMEN

KONTAKT OSS FOR YTTERLIGERE INFORMASJON

Selskaper som Statoil, Ørsta Stål og Sjømannsforbundet har allerede etablert seg med firmahytter i området. Disse hyttene blir flittig brukt både i jobbsammenheng og som rekreasjonstilbud for de ansatte.